AKROBATYKA SPORTOWA

Jest to dziedzina sportu o wysokim stopniu trudności, wykraczającym poza przeciętne ludzkie umiejętności. Akrobatyka polega na na wykonywaniu układów ćwiczeń gimnastycznych o różnym stopniu trudności. Akrobatyka obejmuje ćwiczenia w parach i grupach, a także ćwiczenia indywidualne i synchroniczne przy wykorzystaniu na przykład trampolin lub ścieżek AirTrack. Zajęcia z akrobatyki mają na celu przygotować motorycznie uczestników zajęć do wykonywania trudniejszych ewolucji akrobatycznych, powodując przy tym fizyczne opanowanie podstawowych umiejętności gimnastycznych. Zajęcia akrobatyczne wszechstronnie wpływają na ogólny rozwój psychomotoryczny człowieka, kształtują koordynację ruchową, równowagę oraz wzmacniają mięśnie różnych partii ciała. Akrobatyka wpływa na rozwój między innymi takich cech jak siła, wytrzymałość, skoczność, równowaga oraz gibkość.

GIMNASTYKA ŁÓDŹ

Sala gimnastyczno-taneczna CelSport oferuje zajęcia gimnastyczne dla dzieci. Zajęcia gimnastyczne dla dzieci są nastawione przede wszystkim na ogólny rozwój motoryczny dzieci, wpływając korzystnie na poprawę ich sprawności fizycznej. Gimnastyka dla dzieci stawia sobie za zadanie zwiększenie umiejętności ruchowych dzieci. Zajęcia gimnastyczne wpływają również na zwiększenie ich koordynacji ruchowej oraz dynamiki ruchu. Wywierają wpływ także na prawidłową budowę i pracę układu kostno-stawowego, mięśniowego takich części ciała jak: kręgosłup, kończyny dolne, górne, tułów. Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci ma na celu wzmocnienie kondycji fizycznej, tak aby dziecko bez problemu mogło wykonywać ćwiczenia wymagające wzmożonego wysiłku. Dziecko uczęszczające regularnie na zajęcia z gimnastyki już po niedługim czasie będzie w stanie wykonywać ćwiczenia, które do tej pory sprawiały mu trudność.

AKROBATYKA TANECZNA

Akrobatyka taneczna - to wyjątkowe połączenie dwóch, wydawać by się mogło odmiennych dziedzin, jak akrobatyka i sztuka taneczna. Skierowana jest dla wszystkich osób, które swoje umiejętności taneczne, chcą wzbogacić o różne akrobacje i elementy akrobatyczne, dzięki czemu ich występy przed szeroką publicznością, będą wzbudzały jeszcze więcej emocji. Podczas zajęć z akrobatyki tanecznej uczestnicy zajęć oprócz nauki figur akrobatycznych, wzmacniają swoje ciało, usprawniają pamięć ruchową oraz podzielność uwagi. Dodatkowo korzystnie wpływają na orientację przestrzenną i wywołują pozytywne zmiany w budowie ciała. Ważnym elementem są wplecione w zajęcia ćwiczenia rozciągające, poprawiające gibkość i sprężystość ruchową zawodników.

ZAJĘCIA SPORTOWE

Sala gimnastyczno-taneczna CelSport oferuje szeroką gamę zajęć sportowych dla dzieci. Wśród zajęć sportowych prowadzonych na naszej hali możemy wymienić zajęcia o charakterze gimnastycznym, czyli: gimnastykę ogólnorozwojową oraz gimnastykę artystyczną. Pierwsza z nich, czyli gimnastyka ogólnorozwojowa to zajęcia sportowe dla dzieci, których głównym celem jest przede wszystkim rozwój motoryczny dzieci, ale także ich rozwój psychoruchowy. Jest to również rodzaj zajęć sportowych, które korzystnie wpływają na korygowanie wad postawy. Kolejnym rodzajem zajęć sportowych dla dzieci jest gimnastyka artystyczna. Jest to poddyscyplina gimnastyki, która polega na wykonywaniu układów taneczno-gimnastycznych przy użyciu odpowiednich przyrządów gimnastycznych.

TANIEC SPORTOWY

To połączenie tańca nowoczesnego z elementami akrobatyki sportowej. Na zajęciach z tańca sportowego ich uczestnicy doskonalą umiejętności z zakresu tańca nowoczesnego z wykorzystaniem figur i elementów charakterystycznych dla akrobatyki sportowej, gimnastyki sportowej i gimnastyki artystycznej. Ponadto w programie zajęć kładziony jest nacisk na sportowe i fizyczne przygotowanie do tańca poprzez m.in. wzmacnianie oraz rozciąganie. Zajęcia z tańca sportowego skierowane są głównie dla uczestników przygotowujących się bądź biorących czynny udział w rywalizacji sportowej.

TANIEC NOWOCZESNY

To zajęcia, na których ich uczestnicy poprzez naukę krótkich choreografii poznają podstawy wielu stylów tanecznych takich jak: taniec jazzowy, taniec klasyczny, hip-hop, czy disco dance, ale także tańców towarzyskich np. cha-cha, walc, tango. Zajęcia z tańca nowoczesnego pozwalają wyrobić oraz poprawić poczucie rytmu i koordynację ruchową, wpływając tym samym korzystnie na rozwój psychoruchowy ich uczestników. Zajęcia taneczne to również świetna zabawa oraz ogromna dawka pozytywnej energii dla osób w nich uczestniczących.

KALISTENIKA

Kalistenika jest rodzajem treningu fizycznego z wykorzystaniem masy własnego ciała. Kalistenika jest wykorzystywana od najdawniejszych czasów do rozwoju siły funkcjonalnej organizmu. Ćwiczenia kalisteniczne wykorzystywane są w wojsku, w treningach sztuk walki, gimnastyce lub podczas zajęć wychowania fizycznego w szkołach. Kalistenika stanowi podstawę dla wszelkich sportów siłowych. Ćwiczenia kalisteniczne pomagają w rozwoju wielu cech motoryczych. Kalistenika pomaga w kształtowaniu i rozwoju mięśni, równowagi, zwinności i koordynacji. Do podstawowych ćwiczeń kalistenicznych możemy zaliczyć pompki, podciągnięcia, wznosy nóg, przysiady, mostki i stanie na rękach. Trening kalisteniczny jest treningiem naturalnym, wykonywana prawidłowo umożliwia bezpieczny i zdrowy rozwój tkanki mięśniowej, stawów oraz ścięgien.

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

Zajęcia z gimnastyki ogólnorozwojowej polecane są dzieciom ze względu na korzystne oddziaływanie na organizm dziecka. Oddziaływanie to przejawia się nie tylko poprzez wpływ na rozwój wspomnianych już wcześniej cech motorycznych oraz psychoruchowych dziecka , ale także poprzez korygowanie niezwykle często pojawiących się u dzieci wad postawy. Siedzący tryb życia, niewłaściwe nawyki, długie godziny spędzane przed ekranem telewizora, komputera czy też smartphone'a są w dzisiejszych czasach najczęstszymi powodami występowania takowych wad postawy u dzieci. Gimnastyka ogólnorozwojowa dla dzieci wpływa korzystnie na zniwelowanie takich nieprawidłowości jak: skolioza, lordoza, kifoza, płaskostopie, koślawość, garbienie pleców. Wybierając zajęcia gimnastyczne dziecko zyskuje szansę na eliminację wskazanych wad, ale nawet także także na niedopuszczenie do ich powstania.

AKROBATYKA OD PODSTAW

Akrobatyka od podstaw jest skierowana do osób, które nie miały dotąd styczności z takim rodzajem sportu. Celem zajęć akrobatycznych jest wdrożenie ich uczestników w podstawowe elementy akrobatyczne, które zawierają w sobie zarówno pierwiastki akrobatyki sportowej jak i gimnastyki artystycznej. Na zajęciach z akrobatyki uczestnik zajęć opanowuje podstawowe figury akrobatyczne takie jak przewroty, stanie na rękach, przerzuty bokiem, aby z czasem przejść do bardziej skomplikowanych ewolucji takich jak np. salto czy fiflak. Zajęcia z akrobatyki sprawdzają się zarówno wśród dzieci jak i dorosłych, chcących rozpocząć swoją przygodę ze sportem. Nigdy nie jest za późno aby nauczyć się wykonywać dowolne ewolucje czy elementy akrobatyczne, które do tej pory podziwialiśmy tylko z daleka. Małymi krokami, rozpoczynając od ogólnorozwojowych ćwiczeń fizycznych, przechodzimy do coraz trudniejszych figur akrobatycznych.

AKROBATYKA SPORTOWA

GIMNASTYKA ŁÓDŹ

AKROBATYKA TANECZNA

ZAJĘCIA SPORTOWE

TANIEC SPORTOWY

TANIEC NOWOCZESNY

KALISTENIKA

GIMNASTYKA OGÓLNOROZWOJOWA

AKROBATYKA OD PODSTAW